IDD 1686 長途電話 致電方法 國家及地區編號


一電通IDD1686長途電話服務日日24小時劃一價,您可隨時以24小時劃一經濟收費,關心海外親友的近況,又或者跟商業伙伴保持緊密來往,猶如在你左右,聯繫無間。

而家即刻登記屋企或公司固網/傳真號碼或手提電話號碼,以後無論係傾公事或談心事,只要先打1686,分分鐘都方便易用又抵打﹗

24小時劃一低價,絕對唔係短期優惠
話音清晰,接駁穩定可靠
無登記費、無預繳、亦無附加費同最低消費


欲知更多優惠詳情,請即致電客戶服務熱線2907 6000!